Commissariaten / Toezichthouderschap

Governance issues

Overzicht toezichthouderschap

Le Vignaud is momenteel actief bij de onderstaande organisaties. [symple_spacing size=”20px”]

De Zorggroep

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde zorgorganisaties: Thuiszorg Midden-Limburg, Stichting Land van Gelre en Gulick en Zorggroep Noord-Limburg. De Zorggroep staat met een keur van zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg nodig heeft, van jong tot oud. Er werken ca. 9000 medewerkers, jaaromzet is een kleine €300 miljoen. [symple_spacing size=”20px”]

Stichting Willibrord

De beide stichtingen Willibrord & PCOU vormen een koepelorganisatie voor ca. 40 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Er werken ruim 2.200 medewerkers en de scholen gezamenlijk hebben een kleine 20.000 leerlingen. [symple_spacing size=”20px”]

Stichting Hulphond

Hulphond Nederland is hét expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting heeft in de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan en is leidend onder de hulphondenscholen in Nederland. De stichting is toonaangevend in haar aanbod van verschillende soorten hulphonden en de wijze waarop zij deze professioneel ter beschikking stelt. De stichting leert honden tot 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van down.

De stichting plaatste in 2012 als eerste in Nederland een PTSS-hulphond bij een veteraan met een Post Traumatisch Stress Syndroom. In 2012 en 2013 zijn met Therapie-hulphonden ruim 400 jongeren met succes geholpen door Hulphond kindertherapeuten.

De doelstelling van Hulphond Nederland is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor (re-)integratie in de samenleving wordt bevorderd. [symple_spacing size=”20px”]

de-zorggroep    willibrordhulphond


+31 (0)6 5195 2516
Korte Steigerstraat 8, Zaltbommel